Cửa hàng

Showing 1–12 of 16 results

Giống chó

Chó Akita Inu

Liên hệ

✔️ Tên khác: Akita, Akita Nhật

✔️ Nguồn gốc: Nhật Bản

✔️ Phân loại: Chó bảo vệ

✔️ Cân nặng: 32-59kg

✔️ Tuổi thọ: 10-15 năm

✔️ Giá bán: Liên Hệ

Giống chó

Chó Alaska

Liên hệ

✔️ Tên khác: Alaska Malamute

✔️ Nguồn gốc: Hoa Kỳ

✔️ Phân loại: Chó kéo xe

✔️ Cân nặng: 32-43kg

✔️ Tuổi thọ: 10-12 năm

✔️ Giá bán: Liên Hệ x

Giống chó

Chó Becgie Bỉ

Liên hệ

✔️ Tên khác: Malinois

✔️ Nguồn gốc: Bỉ

✔️ Phân loại: Chó nghiệp vụ

✔️ Cân nặng: 25-34kg

✔️ Tuổi thọ: 12-14 năm

✔️ Giá bán: Liên Hệ

Giống chó

Chó Becgie Đức

Liên hệ

✔️ Tên khác: Chó chăn cừu Đức

✔️ Nguồn gốc: Đức

✔️ Phân loại: Chó nghiệp vụ

✔️ Cân nặng: 22-40kg

✔️ Tuổi thọ: 12-15 năm

✔️ Giá bán: Liên Hệ

Giống chó

Chó Bull Pháp

Liên hệ

✔️ Tên khác: Chó bò Pháp, French Bulldog

✔️ Nguồn gốc: Pháp, Anh

✔️ Phân loại: Chó cảnh

✔️ Cân nặng: 10-14kg

✔️ Tuổi thọ: 12-14 năm

✔️ Giá bán: Liên Hệ

Giống chó

Chó Bulldog

Liên hệ

✔️ Tên khác: Chó bò Anh

✔️ Nguồn gốc: Vương Quốc Anh

✔️ Phân loại: Chó trông nhà

✔️ Cân nặng: 18-25kg

✔️ Tuổi thọ: 8-10 năm

✔️ Giá bán: Liên Hệ

Giống chó

Chó Corgi

Liên hệ

✔️ Tên khác: Corgi Wales

✔️ Nguồn gốc: Xứ Wales

✔️ Phân loại: Chó chăn gia súc

✔️ Cân nặng: 10-14kg

✔️ Tuổi thọ: 12-15 năm

✔️ Giá bán: Liên Hệ

Giống chó

Chó Doberman

Liên hệ

✔️ Tên khác: Dobermann Pinscher

✔️ Nguồn gốc: Đức

✔️ Phân loại: Chó nghiệp vụ

✔️ Cân nặng: 32-45kg

✔️ Tuổi thọ: 10-13 năm

✔️ Giá bán: Liên Hệ

Giống chó

Chó Husky

Liên hệ

✔️ Tên khác: Husky Sibir

✔️ Nguồn gốc: Nga

✔️ Phân loại: Chó kéo xe

✔️ Cân nặng: 16-27kg

✔️ Tuổi thọ: 12-15 năm

✔️ Giá bán: Liên Hệ

Giống chó

Chó Labrador

Liên hệ

✔️ Tên khác: Lab

✔️ Nguồn gốc: Canada

✔️ Phân loại: Chó tha mồi

✔️ Cân nặng: 25-32kg

✔️ Tuổi thọ: 10-14 năm

✔️ Giá bán: Liên Hệ

Giống chó

Chó Phốc Sóc

Liên hệ

✔️ Tên khác: Pomeranian, Pom

✔️ Nguồn gốc: Ba Lan, Đức

✔️ Phân loại: Chó cảnh

✔️ Cân nặng: 1,9-3,5kg

✔️ Tuổi thọ: 12-16 năm

✔️ Giá bán: Liên Hệ

Giống chó

Chó Phú Quốc

Liên hệ

✔️ Đặc điểm: Xoáy lưng, đốm lưỡi

✔️ Nguồn gốc: Việt Nam

✔️ Phân loại: Chó săn, trông nhà

✔️ Cân nặng: 20-25kg

✔️ Tuổi thọ: 12-14 năm

✔️ Giá bán: Liên Hệ

Contact Me on Zalo