Hợp đồng huấn luyện chó

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN CHÓ

NGHIỆP VỤ TRUNG ĐỨC

—***—

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

HỢP ĐỒNG HUẤN LUYỆN CHÓ NGHIỆP VỤ TRUNG ĐỨC

Hôm nay, ngày……… tháng……. năm……… Tại:……………………

Chúng tôi gồm có:

I/ ĐẠI DIỆN BÊN A (Trung tâm Huấn Luyện Chó Nghiệp Vụ Trung Đức)

Đại diện ông : PHẠM VĂN ĐỒNG Chức vụ: Chủ Nhiệm Trung Tâm.

TT Huấn luyện: Tiểu đoàn cảnh vệ – bộ tham mưu quân đoàn 4.

Trực tiếp gặp huấn luyện viên:……………………………………………….Số ĐT: 0981 04 06 07 – 0965 898 285

II/ ĐẠI DIỆN BÊN B :……………………………………………………………………………………………

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi trao đổi và thỏa thuận, bên A giao kết hợp đồng huấn luyện chó nghiệp vụ cho bên B, với các điều kiện sau:

ĐIỀU I: BÊN A NHẬN VÀ HUẤN LUYỆN CHO BÊN B SỐ CHÓ SAU ĐÂY:

STT Tên chó Giới tính Năm sinh Giống Đặc điểm riêng Màu lông Tình trạng sức khỏe

STTTên chóGiới tínhNăm sinhGiốngĐặc điểm riêngMàu lôngTình trạng sức khỏe

ĐIỀU II: NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN:

Khóa huấn luyện căn bản chó bảo vệ, thời gian 4 tháng gồm các nội dung sau:

STTNội dung huấn luyện
1Động tác đi bên cạnh10Động tác yêu
2Gọi lại gần chủ11Động tác cắp vật
3Đứng12Bảo vệ chủ
4Ngồi13Tấn công người lạ khi có khẩu lệnh
5Nằm14Ngăn chặn hành động không muốn xảy ra
6Bò, bò lại15Huấn luyện chó chuyển sang trạng thái tự do (dạo chơi)
7Ngồi chào16Các từ bảo trợ như: vào , ra, thôi, sai, giỏi, yên, tiến, lên, diệt ( tấn công)
8Bắt tay17Vượt chướng ngại vật
9Kêu (sủa)18Chống ăn bả

Các nội dung huấn luyện trên, được lựa chọn từ giáo trình và phương pháp huấn luyện cơ bản của Quân Khuyển Hoa Kỳ, Cảnh Sát Đức, Nga và giáo trình của trung tâm huấn luyện cho biên phòng.

ĐIỀU III: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN A:

– Huấn luyện đúng chất lượng và thời gian hợp đồng

– Hướng dẫn cho đại diện bên B ( người trực tiếp sử dụng chó huấn luyện ), các khẩu lệnh, và phương pháp điều khiển huấn luyện chó.

– Có quyền chấm dứt hợp đồng sớm hơn dự định, bởi các lý do khiếm khuyết về thể chất, tinh thần ở con chó đi học, không thể khắc phục huấn luyện được.

– Đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng tốt trong khả năng của mình, không đối xử thô bạo với chó.

ĐIỀU IV: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN B

– Có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ thời gian nào, nhưng phải thanh toán đầy đủ chi phí trong thời gian huấn luyện.

– Tạo điều kiện cho bên A huấn luyện tốt, thường xuyên theo dõi và giám sát các nội dung huấn luyện.

– Thanh toán đầy đủ chi phí huấn luyện cho bên A đúng thời gian thỏa thuận.

ĐIỀU V: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Trước khi đến trung tâm huấn luyện, chó phải được tiêm phòng bệnh dại và các bệnh truyền nhiễm ( carre, Parvovirus, viêm, gian siêu vi, leptospira…)

– Trong thời gian huấn luyện nếu chó mất tích, bị thương do tai nạn chủ quan của huấn luyện viên thì bên A chịu trách nhiệm.

– Trong quá trình huấn luyện nếu chó bị bệnh thì bên A sẽ thông báo cho bên B được biết, để bên B có trách nhiệm đưa chó về mời bác sĩ khám và chữa bệnh. Mọi phí tổn bên B chịu trách nhiệm.

– Nếu bên B có nhu cầu chăm sóc và chữa bệnh cho chó, bên A sẽ đáp ứng. Mọi chi phí về điều trị bên B phải thanh toán.

ĐIỀU VI: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

– Phí huấn luyện hai bên đã thỏa thuận:

+ Nội trú:………………………………………………………… Đồng/tháng

Căn cứ hình thức huấn luyện của các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, bên B phải thanh toán số tiền cho trung tâm vào mỗi ngày đầu tháng.

ĐIỀU VII: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

– Trong quá trình thực hiện giao kết hợp đồng, nếu có phát sinh khó khăn thì hai bên cùng nhau thỏa thuận, để giải quyết trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi,

– Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có hiệu lực kể từ ngày ký, cho đến khi kết thúc huấn luyện, hai bên sẽ thanh lý hợp đồng.

Ngày…….. tháng……. năm …….

Translate »
HUẤN LUYỆN VIÊNĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B